ഒഴിവാക്കുക
15,000 യെൻ-ലധികം സൗജന്യ ആഭ്യന്തര ഷിപ്പിംഗ് വിവരങ്ങൾ
15,000 യെൻ-ലധികം സൗജന്യ ആഭ്യന്തര ഷിപ്പിംഗ് വിവരങ്ങൾ

ക്ലോക്ക്ഫെയിസിനെക്കുറിച്ച്

ക്ലോക്ക്ഫേസ് ലോഗോ

2014 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്ര ജാപ്പനീസ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറാണ് ക്ലോക്ക്ഫേസ് മോഡുലാർ സ്റ്റോർ, പ്രധാനമായും യൂറോറാക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡുലാർ സിന്തസൈസറുകളുമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഓൺ‌ലൈനിലാണെങ്കിലും, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ഇമെയിലുകൾ, വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പ്രത്യേക സ്റ്റോറുകൾക്ക് അദ്വിതീയമായ അറിവുള്ള ജാപ്പനീസ് മോഡുലാർ ഉപയോക്താക്കളെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സജ്ജീകരണ കൺസൾട്ടേഷൻ മുതലായവ.ഇവിടെഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അടച്ചിരിക്കുന്നു (ഓർഡറുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭ്യമാണ്)

store@clockfacemodular.com
03-6383-4858 (സജ്ജീകരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക ഫോൺ വഴിയല്ല.ഫോംഅല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക)

x